PVC Zemin Kaplama

PVC Zemin Kaplama

PVC Zemin Kaplama, PVC’nin, asbest lifleri, bazı dolgu maddeleri ve renklendiricilerle karıştırılması ile üretir. Özgül ağırlığı 2.00 kg/I dolayındadır. Isıl iletkenliği, su emmesi, yağ emmesi düşük, elektrik ve ses yalıtkanlığı yüksektir. Bileşiminde asbest bulunması nedeniyle aşınmaya ve bir dereceye kadar yanmaya karşı dayanıklıdır.

PVC zemin kaplama karoları doğrudan doğruya PVC’den üretilebildiği gibi içerisine kalker tozu, asbest lifi gibi dolgu maddeleri değişik oranlarda katılarak farklı niteliklerde de üretir. PVC oranı yükseldikçe malzeme esnekleşir ve aşınma dayanımı artarak kırılganlığı azalır. Bu karolar 1.8 ve 2 mm olarak iki ayrı kalınlıktadır. Yaygın olarak 25×25, 30×30, 50×50 cm gibi ya da daha büyük boyutlarda özel olarak üretilmektedir.

Sağlık binaları, bir toplumun sağlığına katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmış olan ve bu anlamda gereken teşhis ve tedavi ünitelerini içinde barındıran kuruluşlardır. Bu kuruluşların başında, sağlık hizmetinin dağıtım sisteminin anahtar öğesi olan hastaneler gelmektedir.

Hastaneler, yapılış amaçları gereği hastalara hizmet ettikleri için mekanların kullanıcı gereksinmelerine çok iyi cevap verebilecek nitelikte ve fiziksel standartların çok iyi olarak uygulanmış ve tesis edilmiş olmasını gerektirir. Bu bağlamda zemin kaplamaları gibi hastaların üzerinde yürüdükleri malzemelerin daha bir hassasiyet içinde seçilmesini ve uygulanmasını zorunlu kılar.

Temizlik ve hijyen, hastane yapılarının en önemli sorunlarından biri olmaktadır. Bu anlamda mekanlarda kullanılan döşeme kaplamasının türü önemli bir rol oynamaktadır. Yıkanabilir malzeme ile kaplanmalı, yıkandığı için döşemede su giderleri olmalı. Döşeme kaplamasında yanmaz ve kaymaz malzeme seçilmeli, halı kullanılmamalı, mümkünse anti bakteriyel döşeme kaplaması tercih edilmelidir. Döşeme kaplaması rengi gözü yormamalı ve renk seçiminde “hastane hissi” yaratmayacak açık renkler seçilmelidir.

Sağlık koşullarının önem kazandığı hastane ve benzeri binalarda döşeme kaplamalarının pürüzsüz, gözeneksiz, olabildiğince az ekli, yıkanmaya elverişli olması gerekir.

Hasta Odaları PVC Zemin Kaplama

Hasta odaları için yukarıda açıklanan niteliklerin hepsine sahip olmamasına rağmen, ahşap döşeme kaplaması en yaygın kullanılan başlıca ahşap, sertliği ve parlaklığı nedeniyle hoş renkli akçaağaçtır. Genel olarak cilalı tutulmakta ve bu onun dayanıklılığım artırmasına rağmen, onu aynı zamanda tehlikeli biçimde kaygan hale getirmektedir. Yıkama, ahşap moleküllerini yumuşatır ve daha sonra ahşap yatak yükü nedeniyle aşınma gösterir. Bununla birlikte bu malzeme oldukça gürültülü olmasına rağmen, diğerlerine kıyasla daha sıcak ve yürümesi daha konforludur. Meşe ve çam çok sık kullanılan ahşap malzemelerdir.

Hastane Koridorları PVC Zemin Kaplama

Burada istenen şartlar, aşınmaya karşı büyük bir dayanıklılık gösterme gereksinimi ve sessizliğin daha önemli olması haricinde odalardaki şartlara benzer niteliktedir. Odalar için kullanılan malzemelerin pek çoğu koridorlar için de uygundur. Kalın kauçuğun zor aşınır özellikleri onu daha uygun hale getirir. Özellikle sünger kauçuk, ses azaltıcı nitelikleri nedeniyle kullanışlıdır. Genel olarak 3.175 mm (1/8 in.) sünger kauçuk ile 3.175 mm (1/8 in.) masif üst yüzey birleşimi tavsiye edilmektedir.

Siyah ya da renkli asfalt başarıyla kullanılmaktadır. Asfalt sessiz, sıcak ve dayanıklıdır; bağlantısız olması ve sundurma içinde oluşturulması ek avantajlarıdır. PVA eklemsiz döşeme kaplamaları da uygundur ve kolayca bakımları yapılabilmektedir.

Mozaik ve yarı sırlı seramikler kolaylıkla temizlenebilme kolaylığına sahiptir ve ana giriş mekan= yakınında kullanılırlar. Buna rağmen binanın içi için oldukça soğuk ve gürültülü bir karaktere sahiptirler.

Ameliyathane PVC Zemin Kaplama

Ameliyathaneler için mümkün olduğunca az ek yerine sahip, dış etkilere dayanıklı (su vb. geçirmez), leke tutmaz döşeme kaplamaları gerekmektedir. Mozaik en yaygın kullanılan malzemedir. Eğer çatlama eğilimi olmasaydı, bu amaç için ideal bir malzeme olacaktır. Linolyum, kauçuk, ve asfalt gibi diğer döşeme kaplamalarının denenmesine bu dezavantaj neden olmaktadır.

Kauçuk bu mekanda kullanılan bazı kimyasallardan etkilenmektedir. Bu nedenle oldukça memnuniyet verici olduğu söylenemez. Aynı zamanda elektro-statik yükleri toplama eğilimindedir ve kullanıldığı yerde, özel anti-statik kauçuk sağlanmaktadır.

Özel anti-statik vinil asbest karolar mevcuttur. Bu malzeme, statik yükün üretimini engellemek üzere yeterli bir alçak dirence sahip olacak biçimde tasarlanmıştır. Mekanın diğer kısımlarında üretecek statik elektriğin iletimini sağlamak için de tasarlanmıştır. Dikkatlice yerleştirildiği ve ek yerleri belirlendiği zaman kusursuz bir işler ameliyathane olur. Özellikle selüloz tabanlı tipteki linolyum, önemli bir başarıyla kullanılmaktadır. Büyük ölçüde aside karşı dayanıklıdır. Leke tutmaz ve büyük genişliklerde mevcut olan bu malzeme, minimum sayıda ek yeriyle döşenebilmektedir. Ancak elbette ki iyi yapıştırılmalı ve ek yerleri çok iyi tespit edilmelidir.

Özel, aside dayanıklı çeşidiyle asfalt da başarıyla kullanılmaktadır. Asfalt, mozaikten çok daha az çatlamaya maruz kalan, eksiz, hijyenik bir yüzey sağlamaktadır.

Kuvarsit dış etkilere karşı son derece dayanıklı (su vb. geçirmez) doğal bir taştır ve bu amaçla kullanılmaktadır. Başlıca zorluğu, diğer karo malzemeler gibi bakteri barındırmayacak sıkı ek yerleri temin etmek olacaktır.

X-Işını Odaları PVC Zemin Kaplama

X-Işını teşhis ve ışın tedavisi yapılan mekanların döşeme kaplama malzemeleri az elektrik iletmelidir. Çok fazla yalıtımda personel ve hastayı tehlikeye sokar. Bodrum katlarda tesis edilmesi halinde hava nemi problemine yüksek gerilimden dolayı dikkat edilmelidir.

Elektrik yalıtımı en önemli ihtiyaçtır ve bu nedenle ahşap, mantar ve kauçuk kullanılmaktadır. Akçaağaç, çam ve meşe kullanılan başlıca ahşap malzemelerdir. Bu malzemelerden hiç biri kendi içinde X-ışınlarına karşı yeterli bir engel sağlamaz. Ek olarak, kurşun levha ya da baryum sülfat beton aldığı olması gerekmektedir.

Yapılan İşlerden Bazı Görseller